O Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa polskiego i niemieckiego we wszystkich obszarach prawa. Zarówno dla biznesu, jak i dla Klientów indywidualnych.

 

Jesteśmy zorientowani na świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dla wszystkich Klientów.

 

Naszą misją jest zapewnienie rzetelnej, wszechstronnej i efektywnej pomocy prawnej. Relację z Klientami budujemy w oparciu o jasne, przejrzyste zasady, lojalność i troskę o najlepiej pojęte dobro Klienta. Każda sprawa jest dla nas ważna. Do każdej podchodzimy w zindywidualizowany sposób i oferujemy Państwu „szyte na miarę” rozwiązania dostosowane do Państwa aktualnych i przyszłych potrzeb.
 

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentacja przed sądami polskimi i niemieckimi w sprawach cywilnych,
 • doradztwo prawne dotyczące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości, współwłasność, służebności, najem i dzierżawa),
 • dochodzenie roszczeń,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • doradztwo dla sektora rolnego (umowy dot. nieruchomości rolnych, dostaw, kontraktacji) i Grup Producentów Rolnych.
   

Prawo gospodarcze i handel międzynarodowy

 • sporządzanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej w Polsce i w Niemczech,
 • wsparcie w negocjacjach handlowych,
 • umowy w handlu międzynarodowym,
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • bieżące doradztwo prawne dla biznesu,
 • doradztwo dla branży transportowej, przewoźników i spedytorów, także w zakresie przewozów międzynarodowych,
 • prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • obsługa inwestycji w Polsce i w Niemczech.
   

Prawo spółek

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • doradztwo przy spółkach typu joint-venture,
 • doradztwo przy zbyciu lub nabyciu spółek, zakładów, udziałów i akcji,
 • obsługa transakcji M&A, w tym transakcji transgranicznych,
 • przekształcenia, połączenia, podział oraz likwidacja spółek,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu sporów w spółce i pomiędzy wspólnikami,
 • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących wyłączenia wspólnika, unieważnienia uchwał, rozwiązania spółki, odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce,
 • bieżąca obsługa spółek osobowych i$nbsp;kapitałowych, koncernów i grup kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń.
   

Prawo administracyjne i ochrony środowiska

 • uzyskiwanie koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
 • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw z branż regulowanych (energetyka, rolnictwo, sektor spożywczy, media, obronność, technologie podwójnego przeznaczenia),
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w Polsce i w Niemczech,
 • doradztwo dla przemysłu metalurgicznego, kopalni, hut, zakładów produkcyjnych oraz sektora rolnego w sprawach ochrony środowiska i odpadów przemysłowych,
 • doradztwo w zakresie polskich i niemieckich przepisów o gospodarce opakowaniami,
 • reprezentacja przed GIOŚ, WIOŚ i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • doradztwo dla sektora energii odnawialnych.

Prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądami pracy,
 • negocjacje pracownicze i układy zbiorowe,
 • doradztwo w zakresie Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, oraz wszelkich innych roszczeń ze stosunku pracy.
   

Spory sądowe i prawo karne gospodarcze

 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami polskimi i niemieckimi, w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i administracyjnych,
 • reprezentacja przed sądami i trybunałami arbitrażowymi,
 • reprezentacja przed arbitrażem międzynarodowym w sprawach z traktatów o ochronie inwestycji,
 • pomoc pokrzywdzonym w sprawach karnych i gospodarczych w toku całego postępowania (postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania oraz dalsze postępowanie sądowe),
 • reprezentacja pokrzywdzonych przed sądem w sprawach karnych, jako oskarżyciel posiłkowy oraz w sprawach prywatnoskargowych.
   

Rafał Królikowski

Rechtsanwalt
(adwokat w Niemczech)


Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht
(adwokat-specjalista międzynarodowego prawa gospodarczego)
 

wpisany na listę prawników zagranicznych OIRP w Poznaniu
(uprawnienia odpowiadające radcy prawnemu, w tym pełne prawo do występowania przed sądami polskimi wszystkich instancji)

 

Świadczę usługi doradztwa prawnego w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) i w dwóch porządkach prawnych (z zakresu prawa polskiego i niemieckiego).

 

Obsługuję zarówno międzynarodowe koncerny giełdowe, średnie spółki i małe firmy rodzinne, jak i osoby prywatne. Do każdego z mocodawców podchodzę z takim samym szacunkiem i atencją dla jego spraw.

 

Występuję przed sądami polskimi i niemieckim we wszystkich instancjach. W tym precedensowych sprawach przed polskim Sądem Najwyższym. Na przykład, w wyniku przygotowanej przeze mnie skargi kasacyjnej przedsiębiorcom łatwiej jest wyłączyć z osobowej spółki handlowej wspólnika, który jest skonfliktowany z pozostałymi wspólnikami a którego działania szkodzą spółce.

 

Prowadziłem obsługę wielomilionowych transakcji i inwestycji, w tym transakcji transgranicznych. Posiadam także doświadczenie w sprawach cywilnych, pracowniczych, karnych i rodzinnych, które są nie mniej – a często dużo bardziej – istotne.

 

Specjalizuję się w polskim i niemieckim prawie cywilnym, prawie umów, prawie spółek, handlu międzynarodowym, prawie nieruchomości, prawie administracyjnym i ochrony środowiska, prawie pracy, postępowaniach cywilnych i sporach sądowych.

 

W przeszłości pracowałem w renomowanych kancelariach adwokackich w Warszawie, Düsseldorfie i w Kolonii.

 

Studiowałem prawo na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln) i Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłem aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Kolonii (Landgericht Köln).

 

Od 2014r. roku jestem adwokatem w Niemczech, członkiem Izby Adwokackiej w Kolonii (Rechtsanwaltskammer Köln). Od 2015r. jestem wpisany na listę prawników zagranicznych OIRP w Poznaniu i posiadam w Polsce uprawnienia odpowiadające radcy prawnemu, w tym pełne prawo do występowania przed sądami polskimi. Ponadto Izba Adwokacka w Kolonii zezwoliła mi na posługiwanie się tytułem Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht, czyli adwokat-specjalista międzynarodowego prawa gospodarczego. Tytuł ten jest przyznawany wyłącznie nielicznym adwokatom, którzy z uwagi na szczególne doświadczenie zawodowe oraz zakres i ilość prowadzonych spraw sądowych mogą uchodzić za ekspertów w tej dziedzinie.
 

Kontakt

Kancelaria Prawna Rafał Królikowski, Rechtsanwalt

 

Siedziba kancelarii i adres do korespondencji:
Os. B. Śmiałego 13/24
60-682 Poznań

 

Adres dla odwiedzających:
ul. 27 Grudnia 9/8
61-737 Poznań


Terminy przyjęć tylko po wcześniejszym umówieniu się.

 

tel. +48 606 30 35 87
e-mail: krolikowski@ra-krolikowski.eu
 

Informacje prawne

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę jest:

Kancelaria Prawna Rafał Królikowski, Rechtsanwalt

Os. B. Śmiałego 13/24

60-682 Poznań

 

tel. +48 606 30 35 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NIP: PL 6692358122

REGON: 380128576

 

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Kancelaria Prawna Rafał Królikowski, Rechtsanwalt – osobą uprawnioną do reprezentacji jest pan Rafał Królikowski.

 

Tytuł zawodowy oraz członkostwo w samorządzie zawodowym:

 

Rafał Królikowski posiada tytuł zawodowy „Rechtsanwalt” oraz „Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht“ zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec i jest członkiem Izby Adwokackiej w Kolonii (Rechtsanwaltskammer Köln).

 

Ponadto jest wpisany na listę prawników zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i zgodnie z art. 13 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002r. nr 126 poz. 1069, z późniejszymi zmianami) posiada w Polsce uprawnienia zawodowe odpowiadające radcy prawnemu, w tym prawo do występowania przed sądami polskimi.

 

Właściwymi organami samorządu zawodowego są:

 

Rechtsanwaltskammer Köln

Riehler Str. 30, 50668 Köln

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rak-koeln.de

 

oraz

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

ul. ul.Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poznan.oirp.pl

 

 

Numer identyfikacji podatkowej i VAT-UE

NIP: PL6692358122

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Adwokaci niemieccy zgodnie z postanowieniami Federalnej Ordynacji Adwokackiej (BRAO) zobowiązani są do zawarcia umowy ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Minimalna suma ubezpieczeniowa dla adwokatów niemieckich wynosi 250.000,00 EUR.

 

Zakładem ubezpieczeń prowadzącym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dla Rechtsanwalt Rafał Królikowskiego jest:

HDI Versicherung AG

HDI-Platz 1

30659 Hannover

 

Ponadto Rechtsanwalt Rafał Królikowski objęty jest w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

 

Regulacje zawodowe

Obowiązują następujące przepisy regulujące wykonywanie zawodu Rechtsanwalt (adwokata niemieckiego):

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO),

Berufsordnung (BORA),

Fachanwaltsordnung (FAO),

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG),

Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE).

Z powyższymi przepisami zawodowymi można zapoznać się na stronie internetowej Federalnej Izby Awokackiej (Bundesrechtsanwaltskammer), www.brak.de, w rubryce „Berufsrecht" w języku niemieckim i angielskim.

 

Ponadto obowiązują następujące przepisy regulujące wykonywanie zawodu radcy prawnego:

ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych

ustawa z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Kodeks Etyki Prawników Europejskich

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

Z powyższymi przepisami zawodowymi można zapoznać się na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych, www.kirp.pl, w rubryce „Biblioteka prawa” w języku polskim.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Europejska platforma pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

W Niemczech istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących usług doradztwa prawnego świadczonych przez adwokata przed Placówką Mediacji Adwokatury (Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft), Rauchstraße 26, 10787 Berlin, Niemcy, www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de,e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..